1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
2. Pirkėjas gali grąžinti prekes per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos, informuodamas apie tai Pardavėją el. paštu – info@mycrazyowl.com
3. Pirkėjas atsakingas už prekių grąžinimo išlaidas, išskyrus atvejus nurodytus šių Taisyklių 5. punkte.
4. Pirkėjui grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
4.1. Grąžinamos prekės turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai prekės buvo gautos pažeistoje pakuotėje) ir/arba taip pat saugiai supakuotos.
4.2. Prekės turi būti nenaudotos, nesugadintos ir nepakeitusios prekinės išvaizdos.
4.3. Kartu su grąžintomis prekėmis turi būti pridėta prekių įsigijimo dokumento (PVM sąskaitos – faktūros) kopija.
4.4. Prekių, kurios buvo užsakytos specialiai Pirkėjui (naujas modelis ar didesnis kiekis), grąžinimai nepriimami.
4.5. Pardavėjas pasirengęs suteikti išsamią informaciją apie kiekvieną prekę, tad jei Pirkėjas turi abejonių dėl norimos įsigyti prekės, tuomet reikia susisiekti su Pardavėju prieš pateikiant užsakymą.
4.6. Juvelyrinių gaminių, kurie jau buvo dėvėti, grąžinimai nepriimami. Nedėvėti gaminiai turi būti grąžinami su visomis etiketėmis ir originalioje pakuotėje.
5. Jei grąžinamos nekokybiškos arba klaidingos komplektacijos prekės, dėl Pardavėjo kaltės, prekių grąžinimo išlaidas padengia Pardavėjas. Nekokybiškos prekės keičiamos kokybiškomis, o jei reikiamų prekių Pardavėjas neturi, Pirkėjui grąžinami jo sumokėti pinigai.
6. Pinigai už grąžinamas prekes yra grąžinami tuo pačiu mokėjimo būdu, kurį Pirkėjas pasirinko apmokant užsakymą. Tuo atveju, kai prekių gavėjas ir mokėtojas už prekes, yra skirtingi asmenys, pinigai grąžinami tam asmeniui, iš kurio buvo gautas mokėjimas.
Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų nuo grąžinamų prekių gavimo dienos.
Pinigai grąžinami už grąžinamas prekes laikantis nurodytų sąlygų: jei dėl tam tikrų aplinkybių Pirkėjo užsakytos prekės negali būti pristatytos, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti analogiškas ar panašias prekes. Pirkėjui atsisakius priimti analogiškas ar panašias prekes, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokio raštiško Pirkėjo atsisakymo. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Parduotuvėje sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties ir grąžinti prekes Pardavėjui per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekės nebuvo naudojamos, sugadintos ir nepasikeitė jų išvaizda. Jeigu Pardavėjas įrodo, kad prekių trūkumų atsirado dėl to, kad Pirkėjas pažeidė prekių naudojimo ar saugojimo taisykles, tokios prekės nekeičiamos, trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.
7. Jei Pirkėjas atsisako prekių pirkimo – pardavimo sutarties, prekių grąžinimo išlaidas padengia Pirkėjas. Pirkėjo už prekes sumokėti pinigai grąžinami Pirkėjui per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
8. Pardavėjas turi teisę nesutikti su Pirkėjo pageidavimu nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį ir nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiose Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.